Checklist bij overlijden

Wat moet u doen als een dierbare komt te overlijden? Deze checklist helpt u daarbij. Volg stapsgewijs de zeven punten en weet dat het dan goed komt.

  1. Neem contact op met de (huis)arts. Deze stelt een verklaring van overlijden op. Informeer ook of de overledene een donorcodicil.
  2. Ga na of de overledene een wensenlijst/wilsbeschikking heeft achtergelaten.
  3. Ga na of de overledene een uitvaartverzekering had afgesloten.
  4. Neem contact op met Kramer Uitvaartzorg.
  5. Wij zorgen voor aangifte van overlijden bij de gemeente, afdeling Burgerzaken.
  6. Verzamel adressen voor het versturen van de rouwkaarten.
  7. Leg persoonlijke spullen klaar zodat de overledene herkenbaar kan worden opgebaard. Denk aan kleding, bril, kunstgebit, sieraden en eventueel een mooie kleurenfoto.

Wensen bij overlijden

Bij een overlijden moet er heel veel geregeld worden. Natuurlijk probeer je dat te doen in de geest van de overledene. Maar hoe dat allemaal vorm moet krijgen, dat is best lastig. Soms heeft een overledene ooit een persoonlijke wensenlijst opgesteld. Meestal vind je die bij de belangrijke papieren of in een documentje in de computer. Of er is al een wilsbeschikking vastgelegd bij de uitvaartbegeleider.  
Deze wensenlijst is daarvoor een handige basis.

Delen: