Adventskerk

Adresgegevens

De Hervormde Gemeente Adventskerk heeft een open-confessioneel karakter, waarbij uitersten niet voorkomen. De erediensten (met name ’s morgens) hebben een herkenbare liturgie, waarin het Woord middels verkondiging en uitleg een belangrijke plaats inneemt. Deze herkenbaarheid spreekt een grote groep mensen aan. De gemeente zoekt in al haar activiteiten gemeente van Jezus Christus te zijn, in een cultuur die steeds minder betrokken is op kerk en (christelijk) geloof.

In de vormgeving van de erediensten wordt gezocht naar voldoende herkenbaarheid voor ouderen en genoeg ruimte voor jongeren. Daarnaast wil de wijk zich onderscheiden in `aandacht voor elkaar`. Hierin speelt pastoraat, zowel door predikanten/ pastoraal medewerker als door ouderlingen, bezoekmedewerkers en HVD-sters een voorname rol. Aandacht voor elkaar komt eveneens tot uiting door regelmatig na afloop van een dienst met elkaar koffie te drinken, het beleggen van gemeenteavonden, organisatie van een startzondag en het laten zingen van een gelegenheidskoor (bestaande uit gemeenteleden) met Kerst.
Kortom, een actieve wijk, waarin we willen dat mensen zich thuis voelen, zowel op zondag als doordeweeks.

Delen: