Oudhoornsekerk

Adresgegevens

  • Oudhoornsekerk
  • Oudshoornseweg 90
  • 2401 LC Alphen aan den Rijn

Protestantse Kerk in Nederland (PKN) biedt in zijn algemeenheid ruimte aan verscheidenheid in geloofsbeleving. De Oudshoornse kerkgemeenschap is daarvan een sprekend voorbeeld: een Hervormde gemeente met een vrijzinnig karakter. De Oudshoornse kerkgemeenschap wil een eigentijdse kerk zijn, bewust van de zich voortdurend wijzigende maatschappelijke ontwikkelingen.Wij staan een geloofsbeleving voor die ruimte biedt aan de uitkomsten van wetenschap en cultuur.
In deze zin beschouwen wij de bijbel als een rijke bron van inspiratie, een verzameling van boeken, liederen, gebeden, angstkreten en juichtonen met een wordingsgeschiedenis van meer dan tweeduizend jaar.
Wij geloven in vrijheid en verdraagzaamheid. Wij zoeken het open en vrije contact met andere groeperingen. Wij juichen de participatie in samenwerkingsvormen toe.
 

Delen: