Natuurbegraafplaats Huis ter Heide

Adresgegevens

Kernwaarden Natuurbegraven Nederland

Persoonlijk
“Vrijheid om uw afscheid persoonlijk vorm te geven”

Iedereen heeft het recht om afscheid te nemen op de manier die het beste bij hen past . Bijvoorbeeld door zelf de plek van een graf te kiezen in de vrije natuur en een persoonlijke invulling aan de afscheidsceremonie te geven. We nemen de tijd voor uw wensen en bieden zo veel mogelijk ondersteuning: met advies, onze faciliteiten en het beschikbaar stellen van open of overdekte ruimtes. Natuurbegraven is voor iedereen toegankelijk, ongeacht cultuur of geloofsovertuiging.

Natuurbehoud
“De dood als natuurlijk onderdeel van het leven”

Met de keuze voor natuurbegraven levert u ook na uw dood een bijdrage aan natuurbehoud. Van elk verkocht graf gaat een deel van de opbrengst naar de stichting Nieuwe Natuur. Hierdoor kunnen we bestaande natuur behouden en nieuwe natuur creëren. Op al onze locaties streven we naar een toename van de biodiversiteit en het versterken van de ecologische waardes. Om de natuur zo min mogelijk te belasten gebruiken we houten gedenktekens. Zo worden de graven naar verloop van tijd helemaal één met de natuur. En kan de natuur weer verder gaan.

Rust
“Voor altijd rust voor u en uw nabestaanden”

Eeuwigdurende grafrust: daar staat Natuurbegraven Nederland voor. Bij natuurbegraven krijgt men voor altijd rust, dat geldt voor degene die zal sterven, maar ook voor de nabestaanden. Het bij ons aangeschafte graf zal nooit worden geruimd. Een geruststellende gedachte. Na het vergeven van alle graven blijven onze locaties behouden als natuurgebied. Hierdoor zijn de natuurbegraafplaatsen voor nabestaanden altijd toegankelijk voor rust, troost en reflectie.

Ontzorgend
“Zorgeloos toevertrouwd aan de natuur”

Natuurbegraven Nederland wil tot lang na de afscheidsceremonie zoveel mogelijk zorgen bij u en uw nabestaanden wegnemen. Daarom zijn alle praktische zaken bij de aanschaf van een graf meteen geregeld. Van eeuwigdurend grafrecht tot de kosten voor onderhoud van het graf: alles is in één keer afgekocht. Hierdoor komen de nabestaanden achteraf niet voor verrassingen te staan. We laten grafrecht van de door u gekozen plek notarieel vastleggen bij het Kadaster. Zo wordt u als het ware eigenaar van uw eigen plekje in de vrije natuur.
 
 

Delen: