Deposito

De kosten van een uitvaart zijn niet gering. Om de financiële zaken rond een uitvaart goed te regelen kan er geld worden gereserveerd. Het reserveren van geld voor een uitvaart moet zo gedaan worden dat er geen risico is dat het geld plotseling verdwenen kan zijn. Dat moet dus altijd gebeuren bij een aparte rechtspersoon, meestal een stichting, die niet afhankelijk is van een uitvaartonderneming. Er zijn meerdere van dergelijke stichtingen. Wij werken veel samen met Stichting Cura et Certitudo (sinds 1995).

De onafhankelijke Stichting Cura et Certitudo beheert uw deposito. De Stichting belegt de gelden met zo weinig mogelijk risico. Het eerste procent rente wordt gebruikt om de beheerkosten te dekken, de overige rente wordt opgeteld bij het kapitaal.

  • De rente en de hoofdsom tellen niet mee bij een belastingaangifte
  • Een deposito is niet terugvorderbaar en mag uitsluitend worden uitbetaald ter dekking van de uitvaartkosten
  • Als na overlijden het bedrag moet worden uitbetaald is er bewijs van het overlijden noodzakelijk. Dan moet een uittreksel uit de akte van overlijden en een echte kopie van de uitvaartnota worden overlegd, waarna wordt uitgekeerd onder aftrek van €35,- administratiekosten.

Meer informatie over de Stichting Cura et Certitudo is op te vragen bij Kramer Uitvaartzorg.

 

Delen: