Wat te doen bij overlijden?

Wanneer een dierbare overlijdt is er een groot verdriet, een leegte. Er zullen veel emoties verwerkt moeten worden, neem daar samen de tijd voor. Er breekt een vreemde periode aan, er dient namelijk ook meteen veel te gebeuren. Het is goed om te weten dat de uitvaartleiders van Kramer Uitvaartzorg voor u klaar staan.

Wij vinden het van belang dat u weet waar u aan toe bent. Wat wordt er in de week van de uitvaart van u verwacht en wat kunt u van onze uitvaartzorg verwachten? In onderstaande tekst leest u daar alles over.

1. Wat te doen bij overlijden?
Uw huisarts dient een verklaring van overlijden op te stellen en u kunt controleren of er een donorcodicil, een testament en/of wilsbeschikking is waar rekening mee moet worden gehouden. Nadat de arts het overlijden heeft vastgesteld kunt u met ons contact opnemen.Vanaf dat moment gaan we samen met u als familie alles stap voor stap doornemen.

2. Verzorgen van de overledene
De verzorgers van Kramer Uitvaartzorg zorgen ervoor dat de overledene wordt gewassen,en aangekleed. Als u het fijn vindt en het op prijs stelt, dan kunt u meehelpen met de verzorging van uw dierbare. Houdt u er rekening mee dat zowel boven- als onderkleding nodig is? Misschien had de overledene nog speciale wensen, geef dit gerust bij ons aan. Samen bekijken we de mogelijkheden.

3. Opbaring
Opbaren kan thuis of in een uitvaartcentrum/opbaarlocatie. Thuis ligt de overledene in een vertrouwde omgeving en hiervoor zijn goede faciliteiten beschikbaar. Een uitvaartcentrum biedt goede voorzieningen als thuisopbaring niet mogelijk is. Ook hier kunt u een fijne omgeving creëren om rustig afscheid te nemen.

4. Condoleance
Bij een condoleance kunt u samen herinneringen ophalen. Het verlies en verdriet delen en samen afscheid nemen wordt als prettig ervaren.

5. Aangifte van overlijden
De uitvaartleider van Kramer Uitvaartzorg verzorgt de aangifte bij de desbetreffende gemeente. De akte van overlijden is het officiële bewijs van overlijden en noodzakelijk voor het regelen van alle financiële zaken. De ambtenaar van de Burgerlijke Stand geeft tevens het verlof tot begraven of cremeren.

6. Begrafenis of crematie
De uitvaartleider van Kramer Uitvaartzorg begeleidt u tijdens de begrafenis of crematie van het begin tot het eind. Samen met u worden de afspraken en wensen uitgevoerd.
 
7. Enkele praktische zaken
Informeer ook de levensverzekeringsmaatschappij en de werkgever over het overlijden.

 

Delen: